ISO 9001

ISO 14001

IATF 16949

ISO/IEC 27001

ISO 26000

OHSAS 18001

 Konsalting i obuka za sisteme upravljanja kvalitetom

ISO 14001

Principi na kojima se zasniva upravljanje zaštitom životne sredine

Zajednički naziv zaštita životne sredine odnosi se na sve mere koje bi trebalo preduzimati radi zaštite životnog prostora čoveka, u širem smislu čitavu biosferu, od štetnih uticaja i ukloniti ili ublažiti eventualno nastale štete. Zaštita životne sredine naročito obuhvata nastojanja za održavanjem čistoće vazduha, zemlje, vode, uklanjanjem otpada, zaštitom od buke i zračenja i još puno toga.

Standardi serije ISO 14000 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanja, a zasnovani su na sledećim principima:
 • Sistem zaštite životne sredine (EMS) treba da dovede do poboljšanja učinka zaštite životne sredine.
 • Poboljšanje treba da bude stalno.
 • Kada prvi put uspostavlja sistem zaštite životne sredine, organizacija treba da počne od onoga šta je očigledna korist, a to je usaglašenost sa zakonom.
 • Kada EMS dobije svoj oblik, mogu se primeniti postupci za njegovo dalje poboljšavanje.
 • Integrisanje EMS sa ostalim sistemima upravljanja može dovesti do veće efikasnosti celokupnog sistema.
 • Sistem upravljanja kvalitetom se zasniva na mehanizmu stalnog poboljšavanja, koji je poznat kao Demingov krug ili ciklus stalnog poboljšavanja, kao i kod ISO 9000.

Zahtevi standarda ISO 14001:2015

Standard ISO 14001:2015 objavljen je u septemrbu 2015. godine. 

Ključne promene u standardu ISO 14001:2015, odnose se na:

 • Povećano isticanje upravljanja zaštitom životne sredine u procesima strateškog planiranja organizacije
 • Veći fokus na liderstvo
 • Dodatak proaktivnih inicijativa za zaštitu životne sredine od povrede i degradacije, kao što je održivo korišćenje resursa i ublažavanja klimatskih promena
 • Poboljšanje performansi životne sredine, kao dodatni zahtev
 • Razmišljanje zasnovano na životnom ciklusu prilikom razmatranja aspekata životne sredine
 • Dodatno komuniciranje strategije 

 

Koristi od standarda

Implementacija

 • Poboljšanje procesa pojavljuje se vec u toku procesa implementacije:
 • Problemi se trajno rešavaju - trajno otklanjanje nedostataka
 • Kvalitet svakodnevnog posla je generalno poboljšan
 • Komunikacija i saradnja u organizaciji se znatno poboljšava
 • Potrebe i ocekivanja kupaca se bolje razumeju
 • Premeštanje težišta sa provere kvaliteta krajnjeg proizvoda na upravljanje procesima
 • Sistematski pristup upravljanja svim poslovnim procesima

Zbog čega je certifikacija tako važna

Na osnovu ankete većeg broja organizacija dobijeni su odgovori (izvor MORI/SGS-ICS):

 • 85% uočava poboljšanu kontrolu poslovanja
 • 85% uočava povecano zadovoljstvo kupca
 • 65% kaže da je poboljšana sposobnost da se dobije posao
 • 60% uočava poboljšanu produktivnost
 • 60% je uočilo smanjenje troškova
 • 55% tvrdi da je sertifikacija poboljšala marketing
 • 50% uočava veće učešce na tržištu

Imate pitanja