ISO 9001

ISO 14001

IATF 16949

ISO/IEC 27001

ISO 26000

OHSAS 18001

 Konsalting i obuka za sisteme upravljanja kvalitetom

Konsalting

Faze uvođenja ISO standarda u organizaciju

Idealno je da se uspostavljanje i implementacija sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji definišu u formi projekta. Tipičan projekat implementacije obuhvata nekoliko faza, kao što je prikazano na dijagramu desno.

Stručna pomoć kod realizacije projekta uvođenja sistema upravljanja realizuje se po sledećim fazama:

  • Pregled i analiza postojećeg stanja sistema upravljanja
  • Izrada plana realizacije projekta
  • Obuka zaposlenih
  • Izrada modela dokumenata izuzev onih koji su specifični za proizvode i procese organizacije
  • Sprovođenje interne provere i pomoć pri definisanju korektivnih mera za otklanjanje neusaglašenosti

Unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom

 

 

Tipičan projekat implementacije

Snimak stanja i izrada plana realizacije

Obuka zaposlenih

Izrada dokumentacije

Primena dokumenata

Interna provera

Definisanje korektivnih mera

SERTIFIKACIJA

Održavanje i unapređenje sistema upravljanja

CSR - Društveno odgovorno poslovanje

InterConsulting je u saradnji sa UNIDO (organizacija Ujedinjenih nacija koja se bavi industrijskim razvojem) tokom 2010 i 2011. godine realizovao projekat "Uspostavljanje regionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje u centralnoj, južnoj i istočnoj Evropi".

Jedan od ciljeva mreže je da podrži razvoj društveno odgovornog poslovanja kroz razne oblike podrške biznisu i savetodavnim institucijama kao što su: biznis udruženja, privredne komore, servisi koji pomažu razvoj poslovanja, stručne institucije, univerziteti i nevladine organizacije.

Detaljnije

Partneri